Norsk


Den Norske JIA Studien (NorJIA):

NorJIA er en prospektiv, multisenter, observasjonsstudie med 250 barn med juvenile idiopatisk artritt (JIA) og 250 friske kontroller (kun oral undersøkelse), ved universitets klinikkene i Bergen, Tromsø, og Trondheim. Studien løper over 5 år, og inkluderer utvidet klinikk, laboratorieundersøkelse, radiologi og oral undersøkelse ved baseline og ved 2 års follow-up. Spesiell fokus på  kjeveledd med utvidet radiologi (MRI 3Tesla, ultralyd, OPG, CEPH, Bitewing og CBCT (litet FOV for kjeveledd) og klinisk undersøkelse, med hensikt og etablere scoring systemer for aktiv og kronisk sykdom. Studien er registrert på https://clinicaltrials.gov/ med identifikasjonsnummer: NCT03904459.

Marte Grimsmo Teige

Sykepleier

E-post: marte.teige@hotmail.com


Rolle i prosjektet: Studiesykepleier, koorinerer samtlige undersøkelser av barn med JIA ved St. Olavs hosital og TkMidt


253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved