Kontakter

Tore A. Larheim

Professor, Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, Institutt for klinisk odontologi (IKO) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Oslo (UiO)

Epost: t.a.larheim@odont.uio.no


Rolle i projektet: Ansvarlig for den radiologiske vurderingen inkludert CBCT-scanninger som del av de kliniske undersøkelsene av barn med JIA i Tromsø (IKO, UiT). Biveileder til Paula Frid.

Thomas Augdal

Overlege radiologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

PhD-stipendiat Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Hovedveileder Nordal, biveileder Rosendahl

Epost: Thomas.Angell.Augdal@unn.no


Rolle i projektet: PhD student; Kjeveledd radiologi, Helse Nord prosjekt.

Veronika Rypdal

LIS-lege, Pediatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

PhD-stipendiat Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Hovedveileder Nordal, biveileder øyelege Geir Bertelsen UNN/UiT

Epost: veronikagj@gmail.com


Rolle i projektet: PhD student 50%, Helse Nord prosjekt. Hovedprojekt i Nordiske JIA kohorten, men et projekt om uveitt og antihistone antistoffer i NorJIA kohorten.

Paula Frid

Tannlege, Spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN).

PhD stipendiat 50% Institutt for klinisk medisin (IKM), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) fra Januar 2014-2019.

Hovedveileder Nordal, biveiledere Larheim, Rosén, Al-Haroni og Nørholt.

Epost: paula.frid@unn.no


Rolle i projektet: PhD stipendiat, Projektet "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA). Oral helse vurdering og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller sammen med Josefine Halbig ved TKNN, Tromsø.  Bidra til studie design og analyser, i tillegg til skriving / publikasjon.

Josefine Halbig

Tannlege, Spesialist i pedodonti, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

PhD-stipendiat 50%, Hovedveileder Ellen Nordal, biveiledere: Birgitta Jønsson IKO, UiT, Kasper Dahl-Kristensen (UiB)

Epost: josefine.halbig@tromsfylke.no


Rolle i projektet: PhD stipendiat, Projektet "oral helse-relatert quality of life og kjeveledd. Oral helse vurdering og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller sammen med Paula Frid ved TKNN, Tromsø.

Mohammed Al-Haroni

Tannlege, Førsteamanuensis, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Epost: mohammed.al-haroni@uit.no


Rolle i projektet: Biveileder for Paula Frid i del-studien "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)". Ansvarlig for mikrobiologiske og immunologiske analyser av saliva, blod og kjeveledd synovial væske.

Brita Hansen

Spesialsykepleier i pediatri, og studiesykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Epost:Brita.Lena.Hansen@unn.no


Rolle i projektet: Koordinerer samtlige undersøkelser av barn med JIA ved UNN og TKNN.

Thomas Klit-Pedersen

Professor, Tannlege, Spesialist i kjeveortopedi, Ph.D. Kjevekirurgisk avdeling og Kjeveortopedi, Aarhus Universitetssykehus, Danmark

Epost: thompede@rm.dk


Rolle i projektet: Bidra med datainsamling i del-studien om "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)".


Line Rapp Simonsen

Spesialsykepleier i onkologi

Epost:line.rapp.simonsen@stolav.no


Rolle i prosjektet: Studiesykepleier, koordinerer samtlige undersøkelser av barn med JIA ved St. Olavs sykehus og TkMN.

Tromsø


Ellen Nordal

Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Email: ellen.nordal@icloud.com


Rolle i prosjektet: Lokal prosjektleder i Tromsø. Prosjektleder for NorJIA delstudien "Effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie". Hovedveileder Paula Frid, Thomas Augdal, Josefine Halbig, og Veronika Gjertsen Rypdal.

Nils Thomas Songstad

PhD, Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Epost: Nils.Thomas.Songstad@unn.no


Rolle i projektet: Barnelege, UNN. Undersøker pasienter med JIA.

Århus


Sven Erik Nørholt

Professor, Tannlege, Spesialist i kjevekirurgi, Ph.D. Kjevekirurgisk avdeling, Aarhus Universitetssykehus, Danmark

Epost: sven.erik.noerholt@aarhus.rm.dk


Rolle i projektet:  Biveileder Paula FridForskergruppen NorJIA

The NorJIA group

Webside ansvarlig


Paula Frid

Epost: paula.frid@unn.no

Bergen


Karen Rosendahl

Professor II Universitetet i Bergen (UiB), Overlege Pediatrisk radiologi, Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: karen.rosendahl@helse-bergen.no


Rolle i prosjektet: Hoved-prosjektleder og lokal prosjektleder i Bergen. Ansvarlig for radiologi-delen. Hovedveileder for PhD stipendiat Oskar Angenete, Biveileder for PhD stipendiat Gil, (Tylleskär UiB) og PhD stipendiat Thomas Augdal.

Karin Tylleskär

Cand.med, Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: karin.tylleskar@helse-bergen.no


Rolle i prosjektet: Barnelege, HUS. Klinisk veiledning av studiesykepleier, og PhD stipendiat Gil.

Elisabeth Grut Gil

Cand.odont., PhD stipendiat og Spesialist kandidat i kjeveortopedi Universitetet i Bergen (UiB) .

Epost:elisabeth.gil@iko.uib.no


Rolle i prosjektet: Undersøke orale helse variabler ved JIA og oppnå en PhD.

Marit Slåttelid Skeie

Professor, Cand.odont.,Spesialist i pedodonti,  Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB)

Epost: Marit.Skeie@iko.uib.no


Rolle i prosjktet: Ansvarlig for oral helse undersøkelse ved IKO. Veiledning studie design og analyse, i tillegg til skriving / publisering. Hovedveileder for PhD stipendiat Gil.

Annika Rosen

Professor, Cand.odont., Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: Annika.rosen@iko.uib.no


Rolle i projektet: Hovedveileder for PhD stipendiat Johannes Fischer og biveileder for PhD stipendiat Paula Frid.

Anne Nordrehaug Åstrøm

Professor, Cand.odont, PhD, Overtannlege, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB).

Epost: anne.aastrom@uib.no


Rolle i projektet: Involvert i oral helse undersøkelse og analyser ved IKO. Rådgivning i studie design og analyse, i tillegg til skriving / publikasjon. Biveileder til PhD stipendiat Grut Gil.

Johannes Fischer

Tannlege, PhD stipendiat ved Institutt for klinisk Odontologi i Bergen

Hovedveileder Professor Annika Rosen. Biveiledere: Professor Karen Rosendahl og Professor Marit Slåttelid Skeie.

Epost: Johannes.Fischer@uib.no


Rolle i prosjektet: Oral undersøkelse og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller.
Trondheim


Marite Rygg

Professor NTNU/ Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, St.Olavs Hospital

Epost: marite.rygg@ntnu.no


Rolle i prosjektet: Lokal prosjektleder i Trondheim. Prosjektleder del-studie; Skjeletthelse ved JIA. Hovedveileder, PhD stipendiat Lena Cetrelli, biveileder Oskar Angenete.

Oscar Angenete

PhD stipendiat, NTNU, Overlege Pediatrisk radiologi, St. Olavs Hospital

Epost: Oskar.Angenete@stolav.no


Rolle i prosjektet: PhD-stipendiat: MR funn ved kjeveledd involvering ved JIA. Ansvarlig for de radiologiske undersøkelsene ved St. Olavs Hospital.


Lena Cetrelli

PhD stipendiat, Cand.odont., NTNU og TkMN (Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge),

Epost: lence@tkmidt.no

 

Rolle i prosjektet: PhD stipendiat: orale funn ved JIA.

 

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN)

Epost: astrid.j.feuerherm@tkm-n.no


Rolle i prosjektet: Biveileder PhD-stipendiat Lena Cetrelli.


Mari Hoff

Overlege, Førsteamanuensis og Postdoktor

Instititutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Epost: mari.hoff@ntnu.no


Rolle i prosjektet: Biveileder i PhD-prosjekt om skjeletthelse.

Anette Lundestad

LIS-lege i fordypning og kommende PhD stipendiat, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Epost: Anette.Lundestad@stolav.no


Rolle i prosjektet: LIS-lege i fordypning og kommende PhD stipendiat: Skjeletthelse ved JIA.

Mats Säll

Cand.odont., Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

Epost: matshaga@hotmail.com


Rolle i prosjektet: Gjennomfører og tolker CBCT-bildene ved TkMN i Trondheim.

Gunnar Lyngstad

Cand.odont.

Epost: gunnalyn@online.no


Rolle i prosjektet: Oral undersøkelse barn med JIA.

253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved