Kontakter

Forskergruppen NorJIA

The NorJIA group

Webside ansvarlig


Paula Frid

Epost: paula.frid@unn.no

Bergen


Karen Rosendahl

Professor II Universitetet i Bergen (UiB), Overlege Pediatrisk radiologi, Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: karen.rosendahl@helse-bergen.no


Rolle i prosjektet: Hoved-prosjektleder og lokal prosjektleder i Bergen. Ansvarlig for radiologi-delen. Hovedveileder for PhD stipendiat Oskar Angenete, Biveileder for PhD stipendiat Gil, (Tylleskär UiB) og PhD stipendiat Thomas Augdal.

Karin Tylleskär

Cand.med, Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: karin.tylleskar@helse-bergen.no


Rolle i prosjektet: Barnelege, HUS. Klinisk veiledning av studiesykepleier, og PhD stipendiat Gil.

Elisabeth Grut Gil

Cand.odont., PhD stipendiat og Spesialist kandidat i kjeveortopedi Universitetet i Bergen (UiB) .

Epost:elisabeth.gil@iko.uib.no


Rolle i prosjektet: Undersøke orale helse variabler ved JIA og oppnå en PhD.

Marit Slåttelid Skeie

Professor, Cand.odont.,Spesialist i pedodonti,  Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB)

Epost: Marit.Skeie@iko.uib.no


Rolle i prosjktet: Ansvarlig for oral helse undersøkelse ved IKO. Veiledning studie design og analyse, i tillegg til skriving / publisering. Hovedveileder for PhD stipendiat Gil.

Annika Rosen

Professor, Cand.odont., Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus (HUS)

Epost: Annika.rosen@iko.uib.no


Rolle i projektet: Hovedveileder for PhD stipendiat Johannes Fischer og biveileder for PhD stipendiat Paula Frid.

Anne Nordrehaug Åstrøm

Professor, Cand.odont, PhD, Overtannlege, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Bergen (UiB).

Epost: anne.aastrom@uib.no


Rolle i projektet: Involvert i oral helse undersøkelse og analyser ved IKO. Rådgivning i studie design og analyse, i tillegg til skriving / publikasjon. Biveileder til PhD stipendiat Grut Gil.

Johannes Fischer

Tannlege, PhD stipendiat ved Institutt for klinisk Odontologi i Bergen

Hovedveileder Professor Annika Rosen. Biveiledere: Professor Karen Rosendahl og Professor Marit Slåttelid Skeie.

Epost: Johannes.Fischer@uib.no


Rolle i prosjektet: Oral undersøkelse og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller.
XieQi Shi

Professor, Oral Maxillofacial Radiology, Department of Clinical Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Norway and Guest professor at Department of Oral Maxillofacial Radiology Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden

Epost: xieqi.shi@uib.no

Trondheim


Marite Rygg

Professor NTNU/ Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, St.Olavs Hospital

Epost: marite.rygg@ntnu.no


Rolle i prosjektet: Lokal prosjektleder i Trondheim. Prosjektleder del-studie; Skjeletthelse ved JIA. Hovedveileder, PhD stipendiat Lena Cetrelli og Anette Lundestad, biveileder Oskar Angenete (disputerte mai 2022).

  

Oscar Angenete

MD, PhD, post doctoral fellow at NTNU, Consultant in radiology, St. Olavs Hospital

Email:oskar.angenete@ntnu.no


Rolle i prosjektet: Post doctoral fellow on MRI and CBCT markers in TMJ involvement in JIA.Lena Cetrelli

PhD stipendiat, Cand.odont., NTNU og TkMN (Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge),

Epost: lence@tkmidt.no

 

Rolle i prosjektet: PhD stipendiat: orale funn ved JIA.

 

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN)

Epost: astrid.j.feuerherm@tkm-n.no


Rolle i prosjektet: Biveileder PhD-stipendiat Lena Cetrelli.


Mari Hoff

Overlege, Førsteamanuensis og Postdoktor

Instititutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Epost: mari.hoff@ntnu.no


Rolle i prosjektet: Biveileder i PhD-prosjekt om skjeletthelse.

Gunnar Lyngstad

Cand.odont.

Epost: gunnalyn@online.no


Rolle i prosjektet: Oral undersøkelse barn med JIA.

Anette Lundestad

PhD-kandidat og konstituert overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Epost:Anette.Lundestad@stolav.no


Rolle i prosjektet: Konstituert overlege og PhD stipendiat: Skjeletthelse ved JIA. Ansvarlig for masterfilen for forskningsdatabasen.Mats Säll

Cand.odont., Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

Epost: matshaga@hotmail.com


Rolle i prosjektet: Gjennomfører og tolker CBCT-røntgen, panorama-røntgen og ceph-røntgen ved TkMN i Trondheim.

Line Rapp Simonsen

Specialist nurse in oncology, St. Olavs hospital 

Email:line.rapp.simonsen@stolav.no


Role in project: Studynurse, coordinating all examinations of children with JIA at St. Olavs hospital and Oral Health Centre of Expertise in Mid-Norway (TkMN).

Marte Grimsmo Teige

Nurse

Email: marte.teige@hotmail.com


Role in project: Studynurse, coordinating all examinations of children with JIA at St. Olavs hospital and TkMidt

Tromsø


Ellen Nordal

Associate prof., MD, PhD, UiT The Arctic University of Norway, Consultant Paediatric Rheumatologist, University Hospital of North-Norway (UNN)

Email: ellen.nordal@icloud.com


Role in project: Project site manager in Tromsø. Principal investigator NorJIA substudy on intra-articular injections to the TMJ. Main supervisor Paula Frid, Thomas Augdal, Josefine Halbig, and Veronika Gjertsen Rypdal.

Tore A. Larheim

Professor, DDS, PhD, Specialist in Oral and Maxillofacial Radiology, Department of Clinical Dentistry (IKO), UiT The Arctic University of Norway and University of Oslo (UiO),

Email: t.a.larheim@odont.uio.no


Role in project: Responsible for the radiological assessment including CBCT-scans as part of the clinical assessments in Tromsø. Co-supervisor Paula Frid.

Nils Thomas Songstad

MD, PhD, Consultant Paediatric Rheumatologist, University Hospital of North-Norway (UNN)

Email: Nils.Thomas.Songstad@unn.no


Role in project: Consultant Paediatric Rheumatologist, UNN. Examination patients with JIA.

Thomas Augdal

MD, PhD fellow, Consultant radiologist, University Hospital of North-Norway (UNN).

Main supervisor Nordal, co-supervisor Rosendahl

Email: Thomas.Angell.Augdal@unn.no


Role in project: PhD fellow on TMJ imaging, Helse Nord funding.

Veronika Rypdal

MD, Resident, Dept of Paediatrics, University Hospital of North-Norway (UNN)

Main supervisor Nordal, co-supervisor ophthalmologist Geir Bertelsen (UNN/UiT)

Email: veronikagj@gmail.com


Role in project: PhD fellow 50%, Helse Nord funding. Main project in Nordic JIA cohort, but one project on uveitis and antihistone antibodies in the NorJIA cohort.

Paula Frid

DDS, Consultant in OMFS, University Hospital of North-Norway (UNN) and Public Dental Service Competence Centre of North Norway (TKNN). Associate professor at IKO, UiT The Arctic University of Norway.

Dissertation Oct 2020 at Department of Clinical Medicine, UiT The Arctic University of Norway. Main supervisor Nordal, co-supervisors Larheim, Rosén, Al-Haroni, Nørholt.

Email: paula.frid@unn.no


Role in project: Postdoctorial studies on biomarkers in saliva, serum and TMJ synovial fluid. Oral health assessment and TMJ examination of JIA patients and controls together with Josefine Halbig at TKNN, Tromsø. Advise as to study design and analysis, as well as writing / publishing. NORJIA website manager.

Josefine Halbig

DDS, PhD fellow, Specialist in Pediatric dentistry, Public Dental Service Competence Centre of North Norway (TKNN) and Department of Clinical Dentistry (IKO),  UiT The Arctic University of Norway

Main supervisor Ellen Nordal, co-supervisors: Birgitta Jønsson (IKO), UiT, Kasper Dahl-Kristensen (UiB)

Email: josefine.halbig@tromsfylke.no


Role in project: PhD-fellow on oral health-related quality of life and TMJ. Performs oral health assessment and TMJ examination of JIA patients and controls together with Paula Frid at TKNN, Tromsø.

Mohammed Al-Haroni

Associate professor, DDS, PhD, Department of Clinical Dentistry (IKO), UiT The Arctic University of Norway

Email: mohammed.al-haroni@uit.no


Role in project: Co-supervisor PhD fellow Paula Frid. Supervise microbiological and immunological analyses of saliva, blood and TMJ synovial fluid in sub-study "Efficacy and safety of Intra-articular injections (IAIs) with Corticosteroids to the TM joints in children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)".

Brita Hansen

Specialist nurse in pediatrics, and research assistant, University Hospital of North-Norway (UNN)

Email:Brita.Lena.Hansen@unn.no


Role in project: Coordinating all examinations of children with JIA at UNN and TKNN.

Aune Lisbeth Kristine Bakken

Specialist nurse in pediatrics, and research assistant, University Hospital of North-Norway (UNN)

Email:Lisbeth.Kristine.Bakken.Aune@unn.no


Role in project: Coordinating all examinations of children with JIA at UNN and TKNN.

Århus


Sven Erik Nørholt

Professor, DDS, Ph.D. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aarhus University Hospital, Denmark

E-mail: sven.erik.noerholt@aarhus.rm.dk


Role in project:  Co-supervisor Paula Frid

Thomas Klit-Pedersen

Professor, DDS, Ph.D. Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Orthodontics, Aarhus University Hospital, Denmark

E-mail: thompede@rm.dk


Role in project: Take part in data-collection in the sub-study about "Efficacy and safety of Intra-articular injections (IAIs) with Corticosteroids to the TM joints in children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)".


Line Rapp Simonsen

Spesialsykepleier i onkologi

Epost:line.rapp.simonsen@stolav.no


Rolle i prosjektet: Studiesykepleier, koordinerer samtlige undersøkelser av barn med JIA ved St. Olavs sykehus og TkMN.

Tromsø


Ellen Nordal

Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Email: ellen.nordal@icloud.com


Rolle i prosjektet: Lokal prosjektleder i Tromsø. Prosjektleder for NorJIA delstudien "Effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie". Hovedveileder Paula Frid, Thomas Augdal, Josefine Halbig, og Veronika Gjertsen Rypdal.

253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059  |  1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved

Tore A. Larheim

Professor, Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, Institutt for klinisk odontologi (IKO) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Oslo (UiO)

Epost: t.a.larheim@odont.uio.no


Rolle i projektet: Ansvarlig for den radiologiske vurderingen inkludert CBCT-scanninger som del av de kliniske undersøkelsene av barn med JIA i Tromsø (IKO, UiT). Biveileder til Paula Frid.

Nils Thomas Songstad

PhD, Barnelege, spesialfelt barnerevmatologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Epost: Nils.Thomas.Songstad@unn.no


Rolle i projektet: Barnelege, UNN. Undersøker pasienter med JIA.

Thomas Augdal

Overlege radiologi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

PhD-stipendiat Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Hovedveileder Nordal, biveileder Rosendahl

Epost: Thomas.Angell.Augdal@unn.no


Rolle i projektet: PhD student; Kjeveledd radiologi, Helse Nord prosjekt.

Veronika Rypdal

LIS-lege, Pediatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

PhD-stipendiat Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Hovedveileder Nordal, biveileder øyelege Geir Bertelsen UNN/UiT

Epost: veronikagj@gmail.com


Rolle i projektet: PhD student 50%, Helse Nord prosjekt. Hovedprojekt i Nordiske JIA kohorten, men et projekt om uveitt og antihistone antistoffer i NorJIA kohorten.

Paula Frid

Tannlege, Spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN).

PhD stipendiat 50% Institutt for klinisk medisin (IKM), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) fra Januar 2014-2019.

Hovedveileder Nordal, biveiledere Larheim, Rosén, Al-Haroni og Nørholt.

Epost: paula.frid@unn.no


Rolle i projektet: PhD stipendiat, Projektet "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA). Oral helse vurdering og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller sammen med Josefine Halbig ved TKNN, Tromsø.  Bidra til studie design og analyser, i tillegg til skriving / publikasjon.

Josefine Halbig

Tannlege, Spesialist i pedodonti, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TKNN) og Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

PhD-stipendiat 50%, Hovedveileder Ellen Nordal, biveiledere: Birgitta Jønsson IKO, UiT, Kasper Dahl-Kristensen (UiB)

Epost: josefine.halbig@tromsfylke.no


Rolle i projektet: PhD stipendiat, Projektet "oral helse-relatert quality of life og kjeveledd. Oral helse vurdering og kjeveledd undersøkelse av barn med JIA og friske kontroller sammen med Paula Frid ved TKNN, Tromsø.

Mohammed Al-Haroni

Tannlege, Førsteamanuensis, Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

Epost: mohammed.al-haroni@uit.no


Rolle i projektet: Biveileder for Paula Frid i del-studien "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)". Ansvarlig for mikrobiologiske og immunologiske analyser av saliva, blod og kjeveledd synovial væske.

Brita Hansen

Spesialsykepleier i pediatri, og studiesykepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Epost:Brita.Lena.Hansen@unn.no


Rolle i projektet: Koordinerer samtlige undersøkelser av barn med JIA ved UNN og TKNN.

Århus


Sven Erik Nørholt

Professor, Tannlege, Spesialist i kjevekirurgi, Ph.D. Kjevekirurgisk avdeling, Aarhus Universitetssykehus, Danmark

Epost: sven.erik.noerholt@aarhus.rm.dk


Rolle i projektet:  Biveileder Paula Frid


Thomas Klit-Pedersen

Professor, Tannlege, Spesialist i kjeveortopedi, Ph.D. Kjevekirurgisk avdeling og Kjeveortopedi, Aarhus Universitetssykehus, Danmark

Epost: thompede@rm.dk


Rolle i projektet: Bidra med datainsamling i del-studien om "Effekt og sikkerhet av kjeveledd-injeksjoner med kortikosteroider blandt barn med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)".